Lise Tuxen

Blomstergade 34 st.tv
6400 Sønderborg
Tlf:  25742858

Lise Tuxens abstrakte malerier tager som oftest afsæt i den rå og barske, nordiske natur.

Gennem de kraftige penselstrøg og den stærke kolorit fornemmer man hendes søgen efter noget oprindeligt. I hendes tænkte landskaber indgår horisontlinien som en vigtig del af værket, - enten som en gennemskærende linie, der omdanner jorden til intethed eller som en luftig streg, der lader de 2 elementer smelte sammen. De impulsive og hurtige strøg, gør hendes udtryk mere direkte, og hun opnår en stærkere umiddelbarhed i sine værker.

Sikkerhed omkring komposition og farvekoordinering er nogle af de emner, der er taget med fra arkitektfaget, som er Lise Tuxens baggrund.