Om Sønderborgudstillingen

Sønderborgudstillingen er en forening, der har til formål, at fremme den brede, almene interesse, forståelse og engagement i den professionelle billedkunst i lokalområdet, Sønderborg. At skabe en årlig platform, der præsenterer nye værker af herboende billedkunstnere, uddannet fra et statsanerkendt akademi i ind- og udland, har opnået medlemskab af BKF, Billedkunstnernes Forbund, eller på anden vis har opnået et tilsvarende niveau.

Sønderborgudstillingen arbejder ligeledes for udadtil at synliggøre den professionelle kunstneriske kvalitet der er i kommunen, via udstillinger lokalt som internationalt.

Gruppen har holdt årlige udstillinger siden 2015, de sidste 3 år med udfordrende og krævende ”benspænd”, hvor tematiske emner undersøges. Også som et led i den kunstneriske efteruddannelse som altid pågår i et professionelt miljø.

Bestyrelsen består af:
Formand: Billedkunstneren Jesper Kristiansen
Sekretær: Billedkunstneren Søren Møller

Medlemskab

Alle professionelle kunstnere med bopæl i Sønderborg, der opfylder ovenstående krav til kvalifikationer, kan blive medlem. Ansøgning sendes til sekretæren.

Kontaktperson

Søren Møller
Mail: Smsonderborg@gmail.com
Tel: +45 42955654

NÆSTE UDSTILLING

Ikke fastlagt.